I en pressemelding 19. juni 2020 meddelte Oslo Design Fair at deres messe i august er avlyst, grunnet Covid-19-forskriftene der regjeringen har satt et forbud for arrangementer der mer enn 200 mennesker møtes fysisk.
Dette viser at det vil være enda viktigere med messen i Norwegian Toy House i Sandefjord i september, som strekker seg over mange dager, og at antall mennesker som møtes er godt kontrollert.

Regjeringen valgte å endre Covid-19-forskriften til også å omhandle varemesser.
Regjeringen nedlegger midlertidig forbud mot varemesser.

Derfor vil Oslo Design Fair heretter være omfattet av denne forskriften. Med dette setter regjeringen en begrensning på 200 mennesker. Dermed vil det være umulig å gjennomføre Oslo Design Fair i august.

— Vi vet at mange utstillere og besøkende er fryktelig skuffet nå. Vi deler frustrasjonen og hadde lagt til grunn at Oslo Design Fair kunne gjennomføres i august frem til regjeringen endret spillereglene, sier Liv Kindem, kommersiell direktør i Norges Varemesse.

Endringer i Covid-19-forskrift

Nå har myndighetene utvidet Covid-19-forskriften om smitteverntiltak paragraf 13 til også å gjelde for varemesser: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470

Det betyr at varemesser også er å regne som arrangement. Dette medfører en begrensing i forhold til antall besøkende på 200 mennesker. I den anledning blir det ikke bærekraftig verken for utstillere eller oss som arrangør å gjennomføre Oslo Design Fair.

— Med støtte fra kommuneoverlege, og god dialog med politiet og egen smittevernveileder var jeg sikker på at vi skulle gjennomføre en trygg messe i august. Det er uforståelig at regjeringen tillater stappfulle kjøpesentre samtidig som Oslo Design Fair nektes åpnet, sier Kindem.

Det handler om å redde arbeidsplasser
Store deler av handelen sliter tungt i kjølvannet av epidemien. For mange småbutikker vil høst- og julesalget avgjøre fremtiden. I en situasjon hvor arbeidsledigheten fortsatt er rekordstor mener Norges Varemesse at Oslo Design Fair burde vært å regne som et kjøpesenter, og dermed unntatt Covid-19-forskriften.

— Oslo Design Fair er en handelsmesse og et møtested for små og store bedrifter i hele Norge. Når mange bedrifter og arbeidsplasser trues med konkurs, spiller vi en viktig rolle for å få hjulene i gang for både utstillere og besøkende på messen. Ettersom det ville vært mulig å gjennomføre Oslo Design Fair på en forsvarlig måte, legger jeg ikke skjul på at vi er uenige med regjeringen og at vi har gitt tydelig beskjed om nettopp dette. Nå handler det om å bidra til å redde arbeidsplasser, sier Kindem.

Oppretter showroom

For å hjelpe bransjen og bidra til at våre utstillere kan treffe kundene sine til tross for begrensningene, vil vi lansere Oslo Design Fair Showroom innen kort tid.

Gjennom høsten vil Oslo Design Fair jobbe med alternative løsninger der vi ønsker å tilrettelegge for møter mellom utstillere og innkjøpere frem til vi igjen kan samles om en effektiv handels- og møteplass på vanlig vis.

Oslo Design Fair 2021

Vi planlegger å gjennomføre Oslo Design Fair i januar 2021, men ber om forståelse for at det er for tidlig å gå ut med praktisk informasjon knyttet til arrangementet.

Oslo Design Fair kan merkes i kalenderen med 27.-29. januar 2021.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Motta nyheter fra leketøybransjen.

Påmelding

You have Successfully Subscribed!